Обществени консултации

С Решение № 428 от 14.12.2022 г. Комисия за регулиране на съобщенията открива процедура по обществено обсъждане на проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифата за таксите,които се събират от Комисията за регулиране на съобщениятa

С Решение № 428 от 14.12.2022 г.  Комисия за регулиране на съобщенията открива процедура по обществено обсъждане на проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на Тарифата за таксите, които се събират от Комисията за регулиране на съобщенията по Закона за електронните съобщения.

Заинтересованите лица могат да представят становища по Проекта в срок до 20.01.2023 г. на адрес: гр. София, ул. „Й. В. Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и e-mail адрес: info@crc.bg.


 

 


Дата на откриване: 20.12.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 20.1.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари