Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н - 1 от 2012 г. за пренасянето през границата на страната на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия с и от тях и водене на митнически регистри по чл. 10а от Валутния закон

 

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба Н - 1 от 2012 г. за пренасянето през границата на страната на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия с и от тях и водене на митнически регистри по чл. 10а от Валутния закон е във връзка с въвеждането на нов образец на декларация за деклариране на паричните средства. Образецът е в съответствие с новия формуляр на Европейския съюз за деклариране на паричните средства в брой и е разработен, във връзка с Регламент (ЕО) № 1889/2005 на Европейския парламент и на Съвета, съвместно от представителите на страните членки, в рамките на работната група по Митници 2013 за контрол на паричните средства в брой.
Този уеднаквен формуляр на Европейския съюз позволява на митническите органи да събират данните, изисквани съгласно регламента на ЕС за контрол на паричните средства в брой и прилагането на националните разпоредби за проверка, чрез препратка към националната правна база.
С проекта на наредба се въвежда уредба относно публикуването на утвърдения от министъра на финансите образец на декларация по чл. 9, ал. 1 от наредбата на интериет страницата на Агенция „Митници”.
С проекта на наредба е предвидено заповедта на министъра на финансите за утвърждаване на новия образец на декларация, който ще се прилага от 1 януари 2013 г., както и образецът на декларация да бъдат публикувани на интернет страницата на Агенция „Митници” в 5 дневен срок от издаването на заповедта, с цел своевременното запознаване на заинтересованите лица с изискванията за деклариране.
Информация за изискванията за деклариране ще бъде също така достъпна на информационни табла на всички митнически пунктове.
За прилагането на въвежданата с проекта на наредба нова уредба не са необходими финансови и други средства.


Дата на откриване: 9.11.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 23.11.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари