Обществени консултации

Проект на Наредба за определяне на условията и реда за осигуряване на левовата равностойност на полагащата се безплатна храна на служителите на Министерството на вътрешните работи за извършване на дейности, свързани със специфичен характер на труда

Целта на представения проект на Наредба е да се създаде правна рамка по отношение на прилагането на разпоредбата на чл. 181, ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), съгласно който на служителите по чл. 142, ал. 1 и 3 от ЗМВР, които извършват дейности, свързани със специфичен характер на труда, за което се полага безплатна храна, се осигурява левовата и равностойност. На служителите по чл. 142, ал. 1 и 3 от ЗМВР, полагащи труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., за което се полагат ободряващи напитки, се осигурява левовата им равностойност. С проекта на Наредба се определят условията и реда за осигуряване на левовата равностойност на полагащата се безплатна храна на служителите на Министерството на вътрешните работи за извършване на дейности, свързани със специфичен характер на труда, и осигуряване на левовата равностойност на ободряващи напитки на служителите на Министерството на вътрешните работи, полагащи труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч.


Дата на откриване: 30.12.2022 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 13.1.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
31 декември 2022 г. 18:03:10 ч.
Пенчо

Добавка към член 2

Предлагам към член. 2 да се добави точка 12.

12.работещите на  12 часов сменен режим

Тъй като според змвр, § 1. По смисъла на този закон:точка 26а  специфична дейност изпълняват работещите патрулно-постова дейност .