Обществени консултации

Проект на Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства

Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства определя отговорността на лицата, които пускат на пазара моторни превозни средства (МПС) по отношение на отпадъците, образувани в резултат на тяхната употреба, както и целите по повторна употреба и оползотворяване и повторна употреба и рециклиране, които следва да бъдат постигнати. С наредбата се определят изисквания с цел предотвратяване образуването на отпадъци от МПС, постигане на определени нива за повторната употреба и рециклиране и повторна употреба и оползотворяване на ИУМПС и за ограничаване на обезвреждането им. С Наредбата се цели лицата, участващи в проектирането, производството, разпространението и потреблението на МПС и лицата, които извършват дейности с ИУМПС да предприемане мерки за ограничаване на тяхното вредно въздействие върху човешкото здраве и околната среда.


Дата на откриване: 9.11.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 23.11.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари