Обществени консултации

Проект на Заповед за изменение на Заповед № 8121з-156/05.02.2020 г. за определяне размерите на допълнителните възнаграждения за научна степен, за полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., за полагане на труд на официални празници

Съгласно Постановление № 497 на Министерския съвет от 29.12.2022 г. за определяне размера на минималната работна заплата за страната, считано от 01.01.2023 г., е определен размер от 780 лв. на минималната месечна работна заплата за страната, за пълен работен месец, при нормална продължителност на работното време 8 часа и 5-дневна работна седмица, както и размер на минималната часова работна заплата от 4,72 лв. В тази връзка и при спазване разпоредбата на чл. 8 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, съгласно която за всеки отработен нощен час или за част от него между 22,00 ч. и 6,00 ч. на работниците и служителите се заплаща допълнително трудово възнаграждение за нощен труд в размер не по-малък от 0,15 на сто от минималната работна заплата, установена за страната, но не по-малко от един лев, се предлага с проекта на Заповед размерът на допълнителното възнаграждение за всеки отработен нощен час или за част от него от 22,00 до 6,00 ч. да бъде променен от 1,07 лв. на 1,17 лв.


Дата на откриване: 6.1.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 20.1.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
15 януари 2023 г. 15:16:03 ч.
Black

Предложение за допълнителен анализ и преработване на проекта

Предложеното увеличение е в минимално допустимият размер, съгласно приложимите нормативни разпоредби, но е толкова нищожно и символично, че на практика е напълно безмислено и по никакъв начин не съответства на натоварването и отговорността, която носят служителите в МВР и икономическата ситуация в страната, вследствие на инфлационните процеси през последните месеци. Затова е необходимо да се извърши допълнителен анализ, като предложеният размер следва да бъде увеличен значително, съобразно посочените критерии. Освен тава предвид динамичната икономическа ситуация в страната и с цел икономия на време и ресурси, както и за да не се налага издаването на подобни абсурдни заповеди с минимални увеличения, е крайно време в МВР да се възприеме нова методология за определяне на отделните възнаграждения на служителите в МВР, а именно същите да бъдат обвързани с минималната или средната заплата за страната. Затова предложенията ми са да бъде преработен проекта за заповед, съгласно гореиложеното, като задължително това следва да се случи с участието на синдикални организации на служителите в МВР.