Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8121з-406 от 14 април 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи

С предложеното изменение и допълнение на Наредба № 8121з-406 от 14 април 2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи се очаква да се постигне съответствие със съществуващата законова уредба и прецизност на нормите, като се създадат изисквания за кандидатите за длъжности в звената „Специални тактически действия“, гарантиращи изпълнението на техните задачи. Ще се даде възможност за по-бързо заемане на длъжността от кандидат, преминал конкурсната процедура, както и ненужно провеждане на нов конкурс и ангажиране на различни служители (конкурсна комисия, ЦБФПС-АМВР и ИП-МВР).


Дата на откриване: 17.1.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 16.2.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари