Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2012 г.

С проекта на акт се предлага приложното поле на чл. 7а, ал. 12, т. 2, б. „а“ от Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията да бъде допълнено и към изброените в разпоредбата структури на МВР да включена и дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ при МВР. Предложената промяна ще даде възможност да бъде обезпечена с експерти ключова дейност по отношение на международното и оперативно сътрудничество при изпълнение на законово установените задължения на МВР.


Дата на откриване: 17.1.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 31.1.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари