Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия, и контрола над тях в Бюрото по защита на застрашени лица към министъра на правосъдието

Проектът на Постановление на Министерския съвет е изготвен във връзка с изпълнение на нормативен акт от по-висока степен какъвто е Законът за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ) и на основание законовата делегация предвидена в чл. 2, ал. 2 от същия закон. Съгласно разпоредбата на чл. 2, ал. 1, т. 1 ЗОБВВПИ, Бюрото по защита на застрашени лица при министъра на правосъдието е изключено от приложното поле на закона. В чл. 2, ал. 2 ЗОБВВПИ законодателят е предвидил, че условията и редът за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ОБВВПИ), и контролът над тях в структурите, изключени от обхвата на закона, се уреждат с актове на Министерския съвет. До този момент липсва правна уредба относно условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия (ОБПИ), и контрола над тях в БЗЗЛ. В нормативният акт следва да се уредят тези дейности без да се включват свързаните с взривните вещества, тъй като такива не попадат в обхвата на дейност на БЗЗЛ и не са налични в Бюрото по защита. Приемането на Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия, и контрола над тях в БЗЗЛ ще създаде правен режим за осъществяване на тези дейности.


Дата на откриване: 18.1.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 17.2.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари