Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

С предложения проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование се създава възможност за ученици, които не могат да се явят на националното външно оценяване защото са в болничен престой или поради  карантина, да се използват резултатите от областен или национален кръг на олимпиадите по български език и литература (БЕЛ) и/или математика, проведени в годината на кандидатстване, ако са участвали в тях.

Допълнението ще даде възможност на ученици, постигнали високи резултати в обучението по БЕЛ или математика да кандидатстват за места по държавен план-прием, подобаващи на нивото на знанията и уменията им.

Създава се възможност за учениците, обучавани в VII  клас в специализирани училища, които в свидетелството за основно образование нямат оценка по някои от балообразуващите учебни предмети, областната комисия за приемане на ученици в VIII клас да определя съответните учебни предмети от специализираната подготовка, които да участват в балообразуването.

Въвежда се четвърти етап на класиране, като учениците вече ще подреждат желанията си в първи, трети и в четвърти етап. В сега действащата наредба и в трите етапа на класиране се дава възможност на ученици, записани в училище в една област, да кандидатстват за училище/а на територията на друга или други области. В досегашните етапи на класиране не се  допускаше статуса на „записан“ ученик, приет в една област, да се визуализира в друга област. По този начин един ученик можеше да блокира няколко свободни места в няколко области и в същото време да е записан в училище в поредна област. С настоящите промени се преодолява този проблем, като за участие в трети и в четвърти етап на класиране се допускат само ученици, които не са записани в нито едно училище в страната на места от държавния план-прием по чл. 142, ал. 3, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), както и ученици, които не са кандидатствали до момента. В този смисъл информационната система за изпити и прием ще притежава функционалност, която да не позволява подаването на заявления за кандидатстване, ако ученикът е със статус „записан“ в училище в страната на място от държавния план-прием по чл. 142, ал. 3, т. 1 от ЗПУО.


Дата на откриване: 19.1.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 20.2.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари