Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти

                Във връзка с постъпили коментари и бележки от страна на Европейската комисия, Федерална Република Германия, Република Австрия, Френската република, Словашката република и Кралство Испания на основание член 8, параграф 2, от Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г., установяваща процедура за предоставянето на информация в сферата на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество, е необходимо да се направи изменение и допълнение на Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти. В резултат от направените бележки и коментари от горепосочените държави членки и ЕК се налага удължаване на гратисния период за привеждане в съответствие с изискванията на наредбата на производителите на мляко, млечни и имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко до 31 декември 2012 г. В останалата си част измененията имат уточняващ и редакционен характер.


Дата на откриване: 12.11.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 26.11.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари