Обществени консултации

Проект на ПМС за за изменение и допълнение на Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост, одобрена с Постановление № 286 на Министерския съвет от 1997 г.

Във връзка с  изпълнението на разпоредбите на чл. 7а от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД) са подготвени промени в Tарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост съобразно Методиката за определяне на разходоориентиран размер на таксите. Определеният размер на таксите не надвишава разходите на административния орган за извършване на съответната услуга и за упражняване на контрол. В стойността на таксите има минимални промени, поради водената от  Министерството на земеделието и храните социално-икономическа политика в областта на таксите, събирани от органите по поземлена собственост, отчитайки обществената значимост на реституционните процеси на земеделските земи и земите и горите от горския фонд, тяхното устойчиво развитие и ползване, както и с цел избягване на неоправдано финансово натоварване на бизнеса с такси. 

 

 


Дата на откриване: 13.11.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 27.11.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари