Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за работата на фонд „Култура“ на Община Бургас

На заинтересованите лица се предоставя 14-дневен срок, считан от датата на публикуване на настоящия проект, за предложения и становища по Проекта на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за работата на фонд „Култура“ на Община Бургас, Приет с решение на Общински съвет - Бургас, по т.5, Протокол № 25/ 28.09.2021 г.; изм. и доп. с решения на Общински съвет – Бургас, по т.3, Протокол №33/22.02.2022 г., по т.6, Протокол №41/14.09.2022 г.

 

На основание чл. 26, ал. 4, предл. второ от Закона за нормативните актове, за да бъдат спазване сроковете, предвидени в чл. 23 от Правилника за сключване на договори за Сесия 3 от 2022г. и Сесия 1 от януари 2023г., както и предвид възможността договорите с кандидатите да бъдат сключени, въпреки че до момента липсва приет бюджет на Община Бургас за 2023г., срокът за предложения и становища по проекта, публикуван за обществени консултации е намален на 14 дни.

 

Предложения могат да бъдат депозирани в Центъра за административно обслужване на граждани при Община Бургас до Зам.-кмет „Култура, туризъм и спорт“, на адрес – гр. Бургас, ул. „Александровска” №26 или на следния електронен адрес: p.parushev@burgas.bg.

 


Дата на откриване: 24.1.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бургас
Дата на приключване: 7.2.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари