Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2018 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на продукти от риболов и на продукти от аквакултури, асоциации на организации на производители и междубраншови ...

 

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2018 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на продукти от риболов и на продукти от аквакултури, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектора на рибарството и за одобрение на планове за производство и предлагане на пазара

 

Проектът цели да приведе съществуващите правни норми в съответствие с изискванията на действащото европейско законодателство, да даде по-ясна и улесняваща прилагането на някои норми формулировка, както и да доведе до намаляване на административната тежест върху професионалните организации в сектора на рибарството.

 

Отговорна структура:

 дирекция „Обща политика в областта на рибарството”,

 Министерство на земеделието

 Електронен адрес:

 OPOR@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 26.1.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 27.2.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари