Обществени консултации

Проект на Наредба за начални цени за отдаване под наем на обекти и терени със стопанско и административно предназначение, собственост на Община Никопол

СЪОБЩЕНИЕ

ОТНОСНО: Провеждане на обществена консултация по Доклад относно приемане на нова „Наредба за начални цени за отдаване под наем на обекти и терени със стопанско и административно предназначение, собственост на Община Никопол“.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С настоящото уведомяваме гражданите и заинтересованите страни, че ще бъдат проведени обществени консултации под формата на „Писмени консултации“ с предмет: Приемане на нова „Наредба за начални цени за отдаване под наем на обекти и терени със стопанско и административно предназначение, собственост на Община Никопол“.

1. Становища, мнения и коментари могат да бъдат изпращани, както следва:

На хартиен носител:

 • Адрес: гр. Никопол, ул. „Александър Стамболийски“ № 5
 • На вниманието на: кмета на Община Никопол и председателя на Общински съвет - Никопол
 • Относно: Обществени консултации по Доклад относно приемане на нова „Наредба за начални цени за отдаване под наем на обекти и терени със стопанско и административно предназначение, собственост на Община Никопол“.

По електронен път:

 • На ел. поща: Obshtina@nikopol.egov.bg, obs_nik@abv.bg
 • Относно: Обществени консултации по Доклад относно приемане на нова „Наредба за начални цени за отдаване под наем на обекти и терени със стопанско и административно предназначение, собственост на Община Никопол“.

2. Форма на обществената консултация:

 • Писмени консултации.

3. Период на консултацията:

 • 30 (тридесет) дни

4. Съдържание на документацията:

 1. Доклад относно приемане на нова „Наредба за начални цени за отдаване под наем на обекти и терени със стопанско и административно предназначение, собственост на Община Никопол“.
 2. Проект на решение
 3. Проект на нова „Наредба за начални цени за отдаване под наем на обекти и терени със стопанско и административно предназначение, собственост на Община Никопол“.

5. Координати за връзка:

 • Исмаил Гюлянлиев – юрисконсулт  
 • телефон за връзка: 06541/2190
 • електронна поща: ismail.gyulyanliev@nikopol.egov.bg

6. Място на публикуване на отговори:

https://www.strategy.bg/, https://www.nikopol-bg.com/

Всички граждани, граждански групи и организации могат да изпращат на посочения в съобщението пощенски/електронен адрес своите писмени становища и коментари, които ще бъдат публикувани на Единния портал за обществени консултации и на интернет страницата на Община Никопол.

 

 


Дата на откриване: 26.1.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Никопол
Дата на приключване: 25.2.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари