Обществени консултации

Проект на ПМС за приемане на Устройствен правилник на ИА "Национален филмов център"

След направен анализ на действащия Устройствен правилник на ИА  "Национален филмов център"  е констатирано, че функциите не съответстват на разпоредбите на Закона за филмовата индустрия и Правилника за прилагане на Закона за филмовата индустрия.

С приемането на акта се цели осигуряване на необходимата експертна обезпеченост за администриране на схемите за държавна помощ, предвидени в Закона за филмовата инудстрия.


Дата на откриване: 1.2.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 3.3.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари