Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за издаване на държавна гаранция за 2023 г. по Закона за кредитиране на студенти и докторанти

С проекта на Решение се предлага издаването на държавна гаранция до 40 млн. лв. по Закона за кредитиране на студентите и докторантите (ЗКСД) за 2023 г. за новоотпуснатите кредити през съответната бюджетна година.

Договорените кредити по реда на ЗКСД са гарантирани от държавата до тяхното пълно погасяване. Основната цел на кредитирането на висшето образование е осигуряването на финансова подкрепа за студентите и докторантите, които не са в състояние да покрият разходите си за обучение във висшите училища.

Финансовата подкрепа се изразява в гарантиране на главницата и лихвите по кредитните задължения на студентите и докторантите.

Съобразно изискванията на Закона за кредитиране на студенти и докторанти министърът на образованието и науката участва в преговорите за издаване на държавни гаранции по този закон и подписва от името на правителството споразуменията за издаване на държавна гаранция с банките, въз основа на Решението на Министерския съвет.

Държавата има сключени типови договори за кредитиране на студенти и докторанти с осем банки.


Дата на откриване: 7.2.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 9.3.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари