Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за осъществяване на контрол върху дейностите, свързани с производството на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, извършван от междуведомствена комисия, създадена съгласно чл. 19 ал. 2 от Закон

Настоящият проект на нормативен акт е разработен в изпълнение на разпоредбите на чл. 152, ал. 4 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ) и има за цел да се определят условията и редът за осъществяване на контрол върху дейностите по производството на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, извършван от междуведомствена комисия, създадена съгласно чл. 19 ал. 2 от ЗОБВВПИ.


Дата на откриване: 9.2.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 9.3.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари