Обществени консултации

Проект на Постановление за отмяна на Правилника за прилагане на Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите, приет с ПМС № 169 от 25.08.1999 г.

Действащият ЗОБВВПИ не предвижда издаване на правилник за неговото приложение, а редица други подзаконови актове, които към настоящия момент са издадени и обнародвани. Съгласно § 20 от ПЗР на ЗОБВВПИ издадените подзаконови актове по прилагането на отменения Закон за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпаси се прилагат доколкото не противоречат на ЗОБВВПИ.


Дата на откриване: 16.11.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 30.11.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари