Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България

 

С приемането на наредбата ще се даде възможност за използването на дерогация по отношение на сортоизпитването за различимост, хомогенност и стабилност на биологични сортове от определени земеделски растителни и зеленчукови видове, подходящи за биологично производство, като отклонение от съществуващите протоколи на Европейския офис за сортовете растения. Също така ще се въведат изисквания за биологични и стопански качества, които са адаптирани в по-голяма степен към биологичните сортове, подходящи за биологично производство.

 

 Отговорна структура:

 Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация  

 и семеконтрол, Министерство на земеделието

 Електронен адрес:

 iasas@iasas.government.bg

 


Дата на откриване: 10.2.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 13.3.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари