Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерски съвет

Основните цели на предвидените в проекта на ПМС изменения и допълнения са:
 
- Въвеждане на конкретизиращи разпоредби по писмените процедури за дейностите по управление и контрол на данни по изискването за мониторинга и докладването на емисиите на ПГ по прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) № 2018/2066 ще се прецизира настоящата нормативна разпоредба на подаваните от оператора данни, така че да бъдат представени пред компетентния орган по удовлетворяващ начин;
 
- С цел хармонизиране и увеличаване ефективността на ЕСТЕ съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 2018/2066 ще бъдат въведени правилата за подобряване и опростяване на правилата за мониторинг и докладване на операторите, участващи в Схемата;
 
- Прецизност и акуратност при извършване на проверката на докладите чрез въвеждане на по-дълга времева рамка съгласно изискванията по чл. 14 от Наредба за условията, реда и начина за изготвяне на докладите и за верификация на докладите на операторите на инсталации и на авиационните оператори и за изготвяне и проверка на заявления на нови участници;
 
- Осигуряване на възможност на операторите на инсталации или авиационните оператори да окомплектоват изискуемите документи, придружаващи заявленията за откриване на партида.

 


Дата на откриване: 13.2.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 15.3.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари