Обществени консултации

Проект на Закон за несъстоятелност на физическите лица

Министерството на правосъдието предлага правна уредба на производството по несъстоятелност на физическите лица, която да запълни празнотата и да уреди производството в съответствие с обществените очаквания, както и да изпълни ангажиментите на Република България по Националния план за възстановяване и устойчивост. Законът урежда условията и реда за провеждане на производство по несъстоятелност на физическите лица, които са добросъвестни длъжници и желаят да удовлетворят вземанията на всички свои кредитори в рамките на едно общо производство по изпълнение. Предвидена е възможност за погасяване на задълженията на добросъвестния длъжник след изтичане определен срок, когато са останали неудовлетворени вземания на кредиторите в производството. Поради внесени изменения в текста на законопроекта се провеждат повторно обществени консултации.

 


Дата на откриване: 28.2.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 14.3.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
07 март 2023 г. 11:16:04 ч.
iv4ou

недобър закон!

В най-общи линии законът не представлява нищо обещаващо. Критериите за добросъвестност са добре разписани, но процедурата  е безсмислена. След като в масата на несъстоятелността не влизат несеквестируеми вещи, то производството представлява най-общо събиране на всички кредитори в едно производство и обща отсрочка за длъжника.

Трябва да е предвидена наказателна/административно наказателна разпоредба за несъстоятелния, който е злоупотребил с правото си да иска несъстоятелност.

Спирането на изпълнителните дела срещу длъжника ще е предпоставка много несъбрани задължения да останат такива. Непротивопоставимостта на наложените запори и възбрани срещу кредиторите от масата на несъстоятелността ще доведе до злоупотреби чрез привидни кредитори.

В най-общи рамки законът/фалитът/ би трябвало да изглежда така:

ЦЯЛОТО налично имущество и имуществото, получено по безвъзмезден начин за 3 годни след обявяване на несъстоятелността служи за удовлетворяване на кредиторите.

Производството по несъстоятелност може да се инициира от кредитори, чиито вземане надхвърли хикс средни работни заплати и е възникнало най-рано преди 3г.

След обявяване на несъстоятелност, несъстоятелния няма право за 3г да се  поема задължения по-големи от хикс средни работни заплати.

След обявяване на несъстоятелност/ отхвърляне на несъстоятелност/ физическото лице не може да инициира същото производство за срок от 10г.

--------

Вярно е, че в повечето съвременни законодателства присъства личния фалит/неплатежоспособност, но в България -за разлика от много голяма част то страните в Европа - жилищния фонд на населението над 90%. При един добре организиран закон за фалит на ф.л., се предполага, че ще се обособи "имотна мафия", в която ще се съсредоточат имуществата на длъжниците.

09 март 2023 г. 16:50:44 ч.
trybg

НЕЛОГИЧНО

Чл. 101. Задълженията на добросъвестния неплатежоспособен длъжник за удовлетворяване на вземанията на кредиторите, посочени в приложения към молбата за откриване на производство по несъстоятелност списък на кредиторите, се погасяват с изтичане на 5-годишен срок от влизането в сила на решението на съда по чл. 38, ал. 4, при условие, че:

1. не са налице основания за недобросъвестност на длъжника по смисъла на чл. 9, ал. 2;

2. цялото негово секвестируемо имущество след влизане в сила на решението на съда по чл. 38, ал. 1, е послужило за удовлетворяване на кредиторите му.

 

Нелогично и безсмислено е изчакване на допълнителен петгодишен срок за добросъвестен длъжник за да се освободи от дълговете си.

При условие ,че даден добросъвестен длъжник все още е в България, взето му е всичкото имущество и вещи, живее под наем, всичките му сметки са под запор, продължава да бъде тормозен от ЧСИ -та и събирачи на дългове и обяви , че е в несъстоятелност, НЕ Е ЛОГИЧНО банките и кредиторите му да очакват ,че до още пет години той ще им плаща нещо и чак тогава ще бъде свободен.

Съществува голяма маса от българи , които са в такава ситуация от 10, 15 дори 20 години. Те отдавна са в сивия сектор. Държавата само губи от това , че не им дава нов шанс да реализират потенциала си. Значителна част от тях са достатъчно добри професионалисти, поради което и не са напуснали държавата.

Просто казано, от  живота на старите вечни длъжници, вече едни 10-20 ГОДИНИ СА ЗАГУБЕНИ, а закона им лепва още 5 години безсмислено изчакване .

Голяма част тези длъжници, са загубили имуществото си в бизнес , където са  били принудени от банките да заложат цялото си имущество за да реализират идеите си.