Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Наказателно-процесуалния кодекс

С предложения законопроект се цели пълното транспониране Директива 2012/13 ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно правото на информация в наказателното производство (Директива 2012/13 ЕС). С тази директива се установяват правила относно правото на информация на заподозрените лица или на обвиняемите относно техните права в наказателното производство и относно обвинението срещу тях. От изключителна важност е редът и условията за задържане по съответните нормативни актове като Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за митниците, Закона за военната полиция, както и в Закон за Държавна агенция ,,Национална сигурност‘‘ да отчитат в пълна степен стандартите на Директива 2012/13 ЕС и да се въведат необходимите законодателни гаранции за защита на правата на задържаните лица.


Дата на откриване: 28.2.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 30.3.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
21 март 2023 г. 15:39:13 ч.
KalinGavrakov

Относно § 2, за създаване на нова ал.3 към чл.64

Уважаеми г-н Министър (Зарков), лицето, което е предложило посоченият по-долу текст от ал.3 на чл.64, следва незабавно да бъде уволено, поради непригодност (некадърност)! 

Предполагам е било по някое време и прокурор, но със сигурност некадърен!

"Доколкото не се нарушава правото на справедлив процес, съдът може да откаже достъп до определени доказателства по делото, когато е налице реална опасност за живота или основните права на друго лице, когато достъпът може да попречи на разследването по делото, да застраши националната сигурност или когато е необходимо да се защитят други важни държавни или обществени интереси"

Какво пречи и в самото дело да не се предоставят доказателства в посочените хипотези, а? 

Ако това предложение бъде и прието от Народното събрание (дълбоко се съмнявам), България ще бъде осъждана на конвейер от ЕСПЧ за нарушаване на правата за справедлив съдебен процес, в частност при взимане на мярката за неотклонение.

Това ще доведе и до директен отказ на другите държави-членки на ЕС въобще да разглеждат издадени в България ЕЗА. Предполагам и на другите държави няма да се дават доказателства за ЕЗА? Но ако за тях давате, а по дело в България не, това е двоен аршин!

В министерството на правосъдието акъл имате ли ?

И още нещо ...къде намерихте текст даващ подобна възможност в Директива 2012/13 ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 година относно правото на информация в наказателното производство (Директива 2012/13 ЕС) ?

Ужас! Къде ги намирате тези "експерти" ...

Поздрави

Калин Гавраков

юрист

21 март 2023 г. 16:48:07 ч.
KalinGavrakov

Добавка

Подобен текст на ал.3 от чл.64 (§2 от проекта на ЗИД на НПК) има смисъл, само ако се закрие изцяло Бюрото за защита на свидетелите, ДАНС и половината МВР.

Ако една държава не може да опази лица и интереси, когато предварително знае, че са в опасност, то как ще ги опази, когато първоначално не знае за заплахата?

То е ясно, че разузнаване няма ни в МВР, ни в ДАНС, а само заплатаджии ... ако някои им каже нещо, добре, ако не им каже, ... няма данни!

За сетен път администрацията косвено потвърждава, че всъщност основни фукции, дейности и органи на държавата са само на книга и в бюджета. Реална работа .... никак.

За сведение ... основната цел заподозрян да се арестува, не е за да се съберат доказателства, а за да се предаде на съда за провеждане на съдебен процес!

В България прокуратурата го е обърнала с краката нагоре. Първо арестува и после събира доказателства. Ето така се получава арест за повече от позволения срок в НПК.

Докато няма уволнени прокурори за задържане на заподозрян до максималния срок за арест и съответно няма внесено обвинение в съда, няма да има и качествени обвинителни актове.

21 март 2023 г. 16:48:42 ч.
KalinGavrakov

Добавка

Подобен текст на ал.3 от чл.64 (§2 от проекта на ЗИД на НПК) има смисъл, само ако се закрие изцяло Бюрото за защита на свидетелите, ДАНС и половината МВР.

Ако една държава не може да опази лица и интереси, когато предварително знае, че са в опасност, то как ще ги опази, когато първоначално не знае за заплахата?

То е ясно, че разузнаване няма ни в МВР, ни в ДАНС, а само заплатаджии ... ако някои им каже нещо, добре, ако не им каже, ... няма данни!

За сетен път администрацията косвено потвърждава, че всъщност основни фукции, дейности и органи на държавата са само на книга и в бюджета. Реална работа .... никак.

За сведение ... основната цел заподозрян да се арестува, не е за да се съберат доказателства, а за да се предаде на съда за провеждане на съдебен процес!

В България прокуратурата го е обърнала с краката нагоре. Първо арестува и после събира доказателства. Ето така се получава арест за повече от позволения срок в НПК.

Докато няма уволнени прокурори за задържане на заподозрян до максималния срок за арест po NPK и съответно няма внесено обвинение в съда, няма да има и качествени обвинителни актове.