Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение на Правилника за устройството и дейността на Националния исторически музей – София

Предложението за изменение на чл. 14 от Правилник за устройството и дейността на Националния исторически музей – София (обн. ДВ. бр. 88 от 8.11.2019 г., изм. и доп. ДВ, бр. 68 от 17.08.2021 г.) е направено във връзка с изменение на щатното разписание, считано от 04.10.2022 г. и заповед № РД-27-6/03.10.2022 г. на директора на Националния исторически музей, с която е съкратена щатна бройка за ,,заместник-директор по административно-стопанската дейност “. Предложението е направено във връзка с оптимизиране на структурата на музея, като задълженията изпълнявани до момента от заместник-директора по административно-стопанската дейност ще бъдат преразпределени за изпълнение към директора на музея и заместник-директора по научноизследователската дейност. 


Дата на откриване: 7.3.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 6.4.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари