Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на труда и социалната политика

С проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерството на труда и социалната политика се предлага оптимизиране на организационната структура в министерството.

С цел постигане на ефективно администриране на процесите и дейностите в министерството се предлага преструктуриране на част от дирекциите в общата администрация и извършване на промени в зоните на тяхната функционална отговорност. Въвеждат се функционални промени в специализираната администрация на министерството, с включване на допълнителни дейности и прецизиране на задължения, съобразно функционалната компетентност на отделните дирекции.

Ефективното изпълнение на задълженията на служителите в преструктурираните дирекции ще бъде осигурено чрез преразпределение на числеността на администрацията в МТСП. Преразпределението на числеността на отделните структурни звена ще бъде осъществено чрез вътрешна реорганизация в рамките на общата щатна численост на министерството.


Дата на откриване: 7.3.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 6.4.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари