Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация (проект на ПИД на ПДКЕВРНА) е свързан с необходимостта от привеждане на действащия към момента Правилник за дейността на Комисията за енергийно и водно регулиране и на нейната администрация (ПДКЕВРНА) в съответствие със Закон за изменение и допълнение на Закона за енергетиката - ЗИД на ЗЕ, обн. в ДВ, бр. 9 от 2022 г. С посочения ЗИД на ЗЕ е изменен броят на членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране, както и изискванията за формиране на съставите й и условията за вземане на решения. Също така с проекта на ПИД на ПДКЕВРНА са прецизирани и отделни разпоредби на ПДКЕВРНА.


Дата на откриване: 10.3.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Енергетика
Дата на приключване: 10.4.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари