Обществени консултации

проект на Постановление на МС за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Военно-географската служба за предоставяне на материали, данни и услуги от геодезическия и картографския фонд на Министерство на отбраната

С проекта на Постановление на Министерския съвет се предлага одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Военно-географската служба за предоставяне на материали, данни и услуги от геодезическия и картографския фонд на Министерство на отбраната.

Тарифата за таксите, които се събират от Военно-географската служба за предоставяне на материали, данни и услуги от геодезическия и картографския фонд на Министерство на отбраната е приета с Постановление на Министерски съвет № 339 от 20.12.2012 г. и не е актуализирана от приемането ѝ до настоящия момент. В посочения период многократно е увеличавана минималната работна заплата, която през 2012 г. е била 290 лв., а от 01.01.2023 г. е в размер на 780 лв. Увеличена е и средната работна заплата за страната приблизително с 280%, както и минималната пенсия с приблизително 322 %.

Предвид изложените факти, възниква необходимост от промяна на таксите, които се събират от Военно-географската служба за предоставяне на материали, данни и услуги от геодезическия и картографския фонд на Министерство на отбраната, които да се актуализират и приведат в съответствие с разходите  за предоставянето им.

С проекта на Тарифата се предлага и актуализиране на различните видове материали и данни от геодезическия и картографски фонд, като част от тях отпадат и се предлагат нови, съобразени с потребностите на потребителите на тези услуги, както и на съвременните технологии.


Дата на откриване: 10.3.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 9.4.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари