Обществени консултации

КРС откри процедура за обществено обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Правила за свободно използване на радиочестотния спектър

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) откри процедура за обществено обсъждане на проект на Решение за изменение и допълнение на Правила за свободно използване на радиочестотния спектър.

Проектът е приет с Решение № 70 на КРС от 09 март 2023 г. и е разработен във връзка с разпоредбите на чл. 30, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 32, ал. 1, т. 2 и чл. 66 а, ал. 3 и чл. 36, ал. 1 и ал. 2 от Закона за електронните съобщения.

През 2022 г. Европейската комисия (ЕК) прие следните решения за хармонизирано използване на радиочестотния спектър:

1. Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2307 на Комисията от 23 ноември 2022 година за изменение на Решение за изпълнение (ЕС) 2022/179 по отношение на определянето и предоставянето на радиочестотните ленти 5150-5250 MHz, 5250-5350 MHz и 5470-5725 MHz в съответствие с техническите условия, определени в приложението.

С Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2307 са изменени техническите условия за използване на радиочестотна лента 5470-5725 MHz, като се разрешава ограничено използване на WAS/RLAN в пътни превозни средства в подчинен режим, контролирани от неподвижно WAS/RLAN устройство с функционални възможности за динамичен избор на честотата (DFS), работещо в основен режим. Не са разрешени съоръжения във влакове и въздухоплавателни средства и използване за безпилотни летателни системи (БЛС).

2.  Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2324 на Комисията от 23 ноември 2022 г. за изменение на Решение 2008/294/ЕО с цел включване на допълнителни технологии за достъп и мерки за предоставянето на мобилни съобщителни услуги на борда на въздухоплавателни средства (MCA услуги) в Съюза.

С Решение за изпълнение (ЕС) 2022/2324 се създават условия за използване на радиочестотни ленти 1710-1785 MHz и 1805-1880 MHz на борда на въздухоплавателни средства от 5G NR мрежи с неактивни антенни системи (non-AAS).

Като държава членка на Европейския съюз, България е длъжна да приложи двете решения в българското законодателство, разпоредбите на които следва да бъдат въведени в Правилата, в срок до 30 юни 2023 г.

Комисията за регулиране на съобщенията очаква становищата на заинтересованите лица на адрес: гр. София 1000, ул. „Гурко” № 6, Комисия за регулиране на съобщенията и на e-mail адрес: info@crc.bg.


Дата на откриване: 14.3.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 13.4.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари