Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Правилника за устройството и дейността на Служба „Военно разузнаване”, приет с Постановление № 316 на Министерския съвет от 2020 г.

Предложеното изменение на чл. 14, ал. 1 от ПУДСВР е свързано с намаляване на броя на заместник-директорите на Службата от четирима на трима.

Директорът на Службата е подпомаган от трима заместник-директори от приемането на Правилника за устройството и дейността на служба „Военна информация“ (ДВ, бр. 54/2016 г.) от 1.07.2016 г.

С Постановление № 89 на МС от 25.05.2018 г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на служба „Военна информация“, броят на заместник-директорите от трима е увеличен на четирима.

Въведеният през 2018 г. модел с четирима заместник-директори на Службата до момента показва, че се утежнява изпълнението на функциите и задачите на структурите, поради прекомерното диференциране на правомощията им и утежняване на процедурите по заповедоизпълнението.

Моделът на ръководство с трима заместник-директори е със значително  по-добри показатели в оперативно отношение при изпълнение на задачите на Службата.

Към момента предложената за редуциране длъжност е вакантна.

Чрез приемането на предложеното изменение в Правилника за устройството и дейността на Служба „Военно разузнаване“ ще се постигне оптимизиране на управлението, дейността и административния капацитет на Службата.


Дата на откриване: 17.3.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 16.4.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари