Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение на Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата

Проектът на Правилник за изменение на Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата е изготвен във връзка с обнародваните в бр. 11 от 02.02.2023 г. на „Държавен вестник“ промени в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).

Тъй като бяха отменени документите по чл. 263, ал. 1, т. 7, 8 и 9 от ЗПУО, които педагогическите съвети приемаха във връзка със стратегията за развитите на детските градини и училищата, се налага да бъде коригиран Правилникът за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата (обн., ДВ, бр. 75 от 2016 г.), който в чл. 16, ал. 1, т. 2 препраща към тези отменени документи.

С предложеният проект се разписват допълнителните правомощия на обществените съвети, свързани с обсъждането на стратегията за развитие на детската градина или училището, в частта й по чл. 263, ал. 4, т. 6 и 9 от Закона за предучилищното и училищното образование.


Дата на откриване: 17.3.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 18.4.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари