Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 6 от 26 март 1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници

Проектът на  Наредба за изменение на Наредба № 6 от 26 март 1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници е разработен във връзка с изпълнение на мерките, заложени в Плана за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса (услуга 162 от компетенциите на МОСВ), приет с Решение на Министерския съвет №808 от 8 октомври 2012 г.


Дата на откриване: 23.11.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 10.12.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари