Обществени консултации

Проект на ПМС за допълнение на ПМС № 64/2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на ....

Предлаганият проект на постановление предвижда да се прецизира и допълни редът за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища, уреден в Постановление № 64 на Министерския съвет от 2016 г. за условията и реда за утвърждаване на броя на приеманите за обучение студенти и докторанти в държавните висши училища и за приемане на Списък на приоритетните професионални направления и на Списък на защитените специалности (ПМС № 64/2016 г.). С проекта се предлага да бъде предоставена нормативна възможност за Академията на Министерството на вътрешните работи и за висшите военни училища министърът на образованието и науката да предлага на Министерския съвет за утвърждаване и по-голям от определения по реда на чл. 5 от ПМС № 64/2016 г., брой на приеманите за обучение студенти по професионално направление „Национална сигурност“. Тази възможност ще може да се реализира след мотивирано предложение на министъра на вътрешните работи, съответно на  министъра на отбраната за необходимостта от обучение на курсанти за структурите на двете ведомства.  По този начин ще бъдат обезпечени структурите на двете ведомства от курсанти при условията на чл. 172 от Закона за Министерството на вътрешните работи, съответно на чл. 142, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.


Дата на откриване: 21.3.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 20.4.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари