Обществени консултации

Проект на Годишен план за 2023 г. за изпълнение на Националната програма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025 г.

В изпълнение на чл. 62б, ал. 1, т. 2 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) и във връзка с чл. 6в, ал. 5 от ЗЗБ, Съветът за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет за подпомагане формирането и осъществяването на държавната политика в областта на защитата при бедствия разработи Годишен план за 2023 г. за изпълнение на Националната програма за намаляване на риска от бедствия 2021-2025 г. (НПНРБ). Същият e съгласуван в рамките на постоянната Националната координационна група за подпомагане изпълнението на функциите на Съвета за намаляване на риска от бедствия към МС. Изготвеният годишен план е съобразен с глава 5 от Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия (НСНРБ), в която е посочено, че проследяването и отчитането на изпълнението на целите на НСНРБ, се осъществява чрез индикатори за всяка дейност, предвидена в годишните планове за изпълнение на програмите за намаляване на риска от бедствия. В изготвеният годишен план са предвидени 91 дейности с индикативен бюджет от 62 млн. лева, като източниците на финансиране на дейностите са съответно бюджетите на министерствата и ведомствата, общинските бюджети, фондовете на Европейския съюз и на други международни организации.


Дата на откриване: 23.3.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 22.4.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари