Обществени консултации

Проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 5 март 2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на инфекциозни заболявания

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 5 март 2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на инфекциозни заболявания е изготвен на основание чл. 259, ал. 1, т. 4 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

Медицинската специалност „Инфекциозни болести“ е комплексна и обхваща познанията, техническите умения и преценки, необходими за адекватна диагностика и лечение на  заболявания, причинени от вируси, бактерии, паразити, гъби и др. Инфектологията е наука, която изучава и болести предавани по полов път, както и методите за тяхната диагноза, лечение и профилактика,  в това число и  HIV- инфекциите.

Причините за разработване на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3/5.03.2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на инфекциозни заболявания са свързани с новоодобрени от FDA и  EMA антивирусни медикаменти, които се препоръчват за лечение на Covid-19; нови моменти в профилактиката и етиологичното лечение на варицела /Valacyclovir/; допълнение към ваксинопрофилактиката и рискови групи при грип и видове ваксини. Преработен е основно раздела за първична ХИВ инфекция /ПХИ/ с препоръки за антивирусна терапия / АРТ / при хора с хронична ХИВ инфекция. В табличен вид са дадени новите препоръчителни режими и стратегии за превключване при вирусологично потиснати лица; лечение при вирусологичен неуспех с основните и допълнителни указания, синхронизирани с Европейските ръководства за лечение и наблюдение на тези пациенти.

В резултат на прилагането на изискванията на настоящия нормативен акт ще се постигне също така  осигуряване на висококвалифицирана ранна оценка,  адекватна специфична лекарствена терапия и проследяване на пациентите.

Адрес за изпращане на становища и предложения: office@ncpr.bg
 

 


Дата на откриване: 25.3.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Здравеопазване
Дата на приключване: 24.4.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари