Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2010 г. за търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на Европейския съюз

 

Предложените промени имат за цел да актуализират фитосанитарния статус на някои вредители и да се изменят специфичните мерки срещу тези вредители, когато това е целесъобразно.

Също така се осигурява прилагането на Решение за изпълнение (ЕС) 2022/1933 на Комисията от 12 октомври 2022 година за изменение на Директива 2008/90/ЕО на Съвета във връзка с удължаването на срока на дерогацията по отношение на условията за вноса от трети страни на посадъчен материал от овощни растения и на овощни растения, предназначени за производство на плодове.

С преходните и заключителните разпоредби на проекта наредба се правят изменения в Наредба № 75 от 2006 г. за определяне на условия и списък с изисквания за здравно състояние на размножителния материал от декоративни растения, както и се отменя Наредба № 81 от 2006 г. за определяне на условията и въвеждане на списъка с изисквания за здравното състояние на посадъчния материал от овощни видове, който се предлага на пазара на Европейския съюз.

 

 Отговорна структура:

 Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация  

 и семеконтрол, Министерство на земеделието

 Електронен адрес:

 iasas@iasas.government.bg

 


Дата на откриване: 28.3.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 27.4.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари