Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за откриване на Институт за продоволствена сигурност в структурата на Тракийския университет – Стара Загора

Тракийският университет – Стара Загора е мултидисциплинарно висше училище, което развива учебна и научно-изследователска дейност в редица важни за обществото направления, като обхваща всички аспекти на продоволствието – ветеринарно-медицински, аграрни, медицински, инженерни, социално-икономически и педагогически. Той е на първо място в стандартизираните класации в Рейтинговата система на висшите училища в България в професионални направления 6.4 Ветеринарна медицина и 6.3 Животновъдство.

Предложението за откриване на Института за продоволствена сигурност е на ректора на Тракийския университет в Стара Загора, въз основа на решение на академичния съвет на висшето училище.

Институтът ще разработва, усъвършенства и прилага научни и технологични подходи за постигане на трансформация на аграрния сектор в България. Основната цел е да се осигури висок икономически резултат. Новосформираното звено ще играе стратегическа роля в намирането на иновационни и съвременни решения за предизвикателствата и проблемите към аграрния сектор в България. Ще се разработват експертни анализи, стратегии, научно-обосновани политики и други рамкови документи, чиято цел е да стимулират устойчив растеж с по-силна и по-тясна интеграция на заинтересованите страни в агробизнеса.


Дата на откриване: 29.3.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 28.4.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари