Обществени консултации

проект на ПМС за изменение и допълнение на Класификатора на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

В изпълнение на чл. 24, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ЗОВСРБ) с Постановление № 309 на Министерския съвет  от 14 декември 2018 г. е приет Класификатор на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия.

Класификаторът на длъжностите на военнослужещите в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия (Класификатора) е в съответствие с действащата изградена организационна структура на въоръжените сили, но в него не са предвидени длъжности необходими за окомплектоване на някои от реорганизиращите се структури/формирования през 2023 г., съгласно Плана за развитие на въоръжените сили на Република България до 2026 г.

С настоящия проект на Постановление за изменение и допълнение на Класификатора, се предлагат промени по смисъла на чл. 24, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, основно свързани с осигуряване на необходимите длъжности за военнослужещи по длъжностни нива в обхвата на военните звания в реорганизиращите се структури/формирования от въоръжените сили през 2023 г.


Дата на откриване: 30.3.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 29.4.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари