Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води

Целите на промените са следните:
Постигане на изпълнението на целите на Рамковата директива за водите (РДВ) за добро екологично състояние на повърхностните води и прецизиране на класифицирането на екологичното състояние на повърхностните води. 
 
Очаквани резултати:
Премахване на пропуските от предишните цикли на Плановете за управление на речните басейни в съответствие с препоръките на ЕК и установени в процедурата  EUP(2020)9721. Подобряване на достоверността на оценката на състоянието на повърхностните водни тела.


Дата на откриване: 31.3.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 30.4.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари