Обществени консултации

Проект на Правилник на Фонд "Научни изследвания"

Проектът на Правилник на Фонд "Научни изследвания" е изготвен от работна група, назначена със Заповед на министъра на образованието, младежта и науката от 09.05.2012 г.


Дата на откриване: 26.11.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 10.12.2012 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
30 ноември 2012 г. 18:25:13 ч.
липа

съобразно стратегическите цели на държавата

От гледна точка на ефективността - да се достигне до някаква крайна завършена цел, Фондът следва да бъде ФОКУСИРАН. Не е нужен демократичен принцип за всички науки - математика, физика, химия и т.н. и средствата да се разпилеят в дребни разработки. Пред държавата, съобразно нейните първостепенни записани в стратегически документи, има определен ясен кръг задачи, между които да се подбере тази, която има реален шанс да се осъществи с разполагаемия ресурс на фонда. Напр. ако вземем енергийната независимост на страната - търсим дългосрочни източници на енергия - може закупуване на лицензи и внедряването на съвременна технология за добив и пренос на газ от собствени находища, или може държавна програма за използване на сероводорода от дъното на Черно море за енергийни цели, или може държавна програма за залесяване на държавни земи с бързорастящи тополови култури за добин на енергия от дървесина и т.н. Давам само примери за това, че силата на фонда е да вложи много средства и то дългосрочно