Обществени консултации

Консултационен документ относно прехода към Кръгова икономика и Европейската зелена сделка

Дирекция „Координация на политики и концесии“ в администрацията на Министерския съвет организира предварителна обществена консултация за установяване на необходимостта от създаване на интернет портал, който да повиши информираността на бенефициенти (бизнеса, гражданите, неправителствен сектор, общини и др.) за възможностите, свързани с прехода към кръгова икономика и пакета „Европейска зелена сделка“.

 


Дата на откриване: 6.4.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Междусекторни политики
Дата на приключване: 6.5.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
07 април 2023 г. 08:22:31 ч.
grainis

Предложение за добавяне, от Института за Биомаса и Биогорива (ИББ) - София

Предлагаме в бъдещия Зелен Портал да бъде включен Раздел Идеи и Предложения за нови авангардни зелени технологии с мащабен икономически и екологичен ефект за страната, като например разработваната от Института SGB-Технология за добив на стерилно-чиста, инженерна, оранжерийна биомаса - biomass.alle.bg, от свръхбързо растящи (удвояващи биомасата си в рамките на часове) организми, отглеждани в напълно автоматизирани вертикални аеропонни ферми и консумиращи единствено вода и СО2 от въздуха (или от комина на ТЕЦ-а). 

SGB-Технологията дава възможност за масово производство в поточни биореактори на хиляди тонове дневно чиста биомаса като свръхевтино, калорично (20MJ/kg), 100% карбон-неутрално гориво-заместител на въглищата и газа в ТЕЦ-овете, промишлеността и бита, и като изобилна суровина за производство на редица чисти Биогорива като Биометан, Биоводород, OFO-Биодизел, Биоетанол, Пелети, Брикети, Кокс-Биовъглен (32MJ/kg). Прахово Гориво за Газо-Прахови Горелки и Турбини, както и за редица видове Храни, Фуражи, Торове, Влакна, Пулпове, Опаковки, Биополимерни Композити, Медикаменти и др., на почти нулева себестойност - цяла една нова, многомилиардна Зелена Икономика .
През 2024 г. започваме изпълнение на проекта SGB със старта на строителството в ИЗ-Божурище, на първата в света пилотна SGB-Инсталация за производство на хиляди тонове дневно висококачествена, извънредно търсена и скъпа (€300/t) биомаса .
Изграждането на няколко десетки подобни инсталации из цялата страна - особено в изостаналите и обезлюдени райони, ще създаде хиляди нови високоплатени работни места за биофермери, и ще генерира стотици милиарди евро приходи от експорт, нареждайки България сред най-богатите страни в света, в рамките на десетина години, съгласно Програмата ни "БГ-Развитие" - bg-razvitie.alle.bg .
 
ibb.alle.bg
ibb-bg@abv.bg