Обществени консултации

Проект на Правилник за изм. и доп. на Правилника за организацията на работа и състава на КС за сътр. между държ. о-ни и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход

С приетия Закон за изменение и допълнение на Закона за Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (обн., ДВ, бр. 8 от 2023 г.) като участници в Консултативния съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход са добавени и представители на Комисията за защита на конкуренцията и на Държавна агенция „Национална сигурност“, а Министерството на икономиката, съответно министърът/а на икономиката, се заменят с Министерството на икономиката и индустрията, съответно министърът/а на икономиката и индустрията, предвид актуалната структура на Министерския съвет и правомощията на министъра на икономиката и индустрията.

Приетите промени налагат изменение на съответните текстове в Правилника за организацията на работа и състава на Консултативния съвет за сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. 

С проекта на Правилник се намалява броят на редовните заседания на съвета от 4 на 2 годишно, предвид това, че натрупаната практика след влизането в сила на закона е довела до намаляване на неяснотите по неговото прилагане, чието разрешаване да изисква решения на съвета.

 


Дата на откриване: 7.4.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Бизнес среда
Дата на приключване: 9.5.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари