Обществени консултации

Проект на РМС за одобряване на проект на Споразумение между МОН на Република България и Министерството на образованието, младежта и спорта на Чешката република за сътрудничество в областта на образованието и науката за периода 2023-2026 г.

Двустранното сътрудничество в областта на образованието и науката между Република България и Чешката република се осъществява на основата на сключения през 1992 г. Договор за приятелски отношения и сътрудничество между правителствата на Република България и Чешката и Словашката федеративна република, съгласно който през м. юни 2011 г. в София е подписано Споразумение между Министерството на образованието, младежта и науката на Република България и Министерството на образованието, младежта и физическото възпитание на Чешката република за сътрудничество в областта на образованието и науката през периода 2011 – 2014 г.

Настоящият проект на Споразумение за периода 2023 – 2026 г. обхваща всички аспекти на динамичното развитие на двустранното сътрудничество в областта на образованието и науката през последните години.

Предвижда се да продължи обменът на добри практики и да се разшири участието в европейски образователни програми и научни изследвания.

Насърчава се прякото сътрудничество между институции от всички нива и категории в областта на образованието, в областта на образованието на деца, ученици и студенти със специални образователни потребности, а също и преподаването на български и чешки език.

Споразумението, както и предишното, предвижда подкрепа за дейността на българското училище „Д-р Петър Берон“ в Прага. Заложено е да се подкрепят ученици и студенти за участие в международни олимпиади.

Насърчава се обменът на лектори/преподаватели, научни, академични и образователни кадри, студенти, докторанти и специализанти.

Страните ще стимулират, включително чрез стипендии, по-тясното партньорство между държавните висши училища и научните организации в областта на образованието и научните изследвания.


Дата на откриване: 11.4.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 11.5.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари