Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за условията и реда за издаване на телефонни указатели, включително работата с базите данни, тяхното прехвърляне и ползване, както и за предоставяне на телефонни справочни услуги

Проектът е публикуван в електронен вид за обществено обсъждане за срок от 30 дни и е на разположение в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Проектът на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за условията и реда за издаване на телефонни указатели, включително работата с базите данни, тяхното прехвърляне и ползване, както и за предоставяне на телефонни справочни услуги, се изготвя на основание чл. 258, ал. 8 от Закона за електронните съобщения (ЗЕС).

Проектът на наредба за изменение и допълнение запазва структурата на Наредба № 5.
 
Във връзка с приемането на Закона за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (обн. ДВ, бр. 105 от 29.12.2011 г.), част от текстовете регламентиращи условията и реда за издаване на телефонни указатели, работата с базите данни, тяхното прехвърляне и ползване, както и предоставянето на телефонни справочни услуги бяха изменени и допълнени. Това налага отразяването и прецизирането на част от разпоредбите и в Наредба № 5.
 
В тази връзка бяха прецизирани препратките към ЗЕС, а част от текстовете са редактирани за да отговорят в пълна степен на терминологията използвана в ЗЕС. Предложена е редакция на определението за „Хармонизирани телефонни номера за хармонизирани услуги със социална значимост”, която в по-голяма степен се доближава до определението използвано в чл. 2 от Решение2007/116/ЕО на Европейската комисия от 15 февруари 2007 г. за резервиране на националния номерационен обхват, започващ със „116“ за хармонизирани номера при хармонизираните услуги със социална значимост.
 
С подготвения проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 са направени и някои корекции с оглед по-голяма прецизност на текстовете.
 
Пълният текст на проекта на Наредба № 5 за условията и реда за издаване на телефонни указатели, включително работата с базите данни, тяхното прехвърляне и ползване, както и за предоставяне на телефонни справочни услуги можете да откриете в Приложението. 
 
Лице за контакти:
Лъчезар Василев,
Главен експерт в дирекция „Съобщения”,
Отдел „Развитие на електронните съобщения”,
МТИТС,
Тел.: 02/ 949 2425
E-mail: lvasilev@mtitc.government.bg


Дата на откриване: 30.11.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 29.12.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари