Обществени консултации

Коментари
Добави коментар
 
21 май 2023 г. 00:03:07 ч.
The Beast

Предложение за отмяна на т. 1 в ал. 1 на чл. 32

Параграф 6, т. 1, буква "а" се изменя така: точка 1 се отменя.