Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации

С проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за признаване на професионални квалификации се транспонират разпоредби от Директива (ЕС) 2018/958 на Европейския парламент и на Съвета от 28 юни 2018 година, свързани с проверката за пропорционалност преди приемането на ново регулиране на професии.

Предлаганите промени ще синхронизират разпоредбите на националното законодателство в областта на признаването на придобита професионална квалификация по регулирана професия. По този начин ще се гарантира правилното функциониране на вътрешния пазар и ще се осигури високо равнище на защита на потребителите.


Дата на откриване: 20.4.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 22.5.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари