Обществени консултации

Проект на ПМС за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за обезщетяване на собствениците на животни в случаите по чл. 47, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, приета с Постановление № 81 на .....

 

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за разходване на средствата за обезщетяване на собствениците на животни в случаите по чл. 47, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, приета с Постановление № 81 на Министерския съвет 2020 г. (обн., ДВ, бр.40 от 2020 г.)

 

С предложените промени се очаква да бъде осигурена възможност за справедлив подход, в случаите, в които се налага да бъде определен коефициент на редукция върху размера на дължимите обезщетения, ефективно разходване на бюджетните средства за изплащане на дължимите обезщетения и намаляване на броят на съдебните дела, с които собственици и ползватели на животновъдни обекти оспорват актовете за дължими обезщетения с определения им по реда на чл. 10, ал. 1 от наредбата размер на обезщетение (или наложения им по реда на чл. 10, ал. 2 коефициент на редукция) пред съответния административен съд.

 

Отговорна структура:

 дирекция „Политики по агрохранителната верига”,

 Министерство на земеделието

 Електронен адрес:

 AKovacheva@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 21.4.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 22.5.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари