Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за филмовата индустрия, приет с ПМС № 274 от 2018 г.

С предлаганите промени се цели синхронизиране на различни разпоредби, регламентиращи процедурите по предоставяне на държавни помощи, създаване на условия за по-ефективна работа на консултативните органи към изпълнителния директор на ИА "Национален филмов център", както и прецизиране на правомощията на изпълнителния директор спраямо актовете на съответните консултативни органи.


Дата на откриване: 24.4.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 24.5.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
22 май 2023 г. 17:19:03 ч.
ИАНФЦ

Предложения от работна група за изменения и допълнения на ППЗФИ

Със Заповед № РД- 09-251 от 21.03.2023 г. на министъра на кулутрата е назначена работна група, която има задача да предложи промени в Правилника за прилагане на Закона за филмовата индустрия. В тази връзка, на страницата на Изпълнителна агенция "Национален филмов център"  Работна група за ППЗФИ – 2023 - Национален Филмов Център (nfc.bg)  са публикувани материали от дейността на работната група, които, молим да имате предвид при подготовката на окончателен проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за филмовата индустрия.  В рамките на удължения  до 05.06.2023 г. срок за работа на групата, членовете на работната група ще финализират и внесат конкретни текстове, които да залегнат в проекта на ПМС за изменение и допълнение на ППЗФИ.

Изпълнителна Агенция "Национален филмов център"