Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

С измененията в Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), обнародвани в „Държавен вестник“, бр. 11 от 02.02.2023 г., се предоставят повече възможности за валидиране на компетентности по реда на допълнителните държавни зрелостни изпити (ДЗИ) – разширява се кръгът на възможни предмети за полагане на изпити за валидиране по реда на допълнителните ДЗИ – добавят се информатика, предприемачество, музика, изобразително изкуство, и се дава право на ученик, който е изучавал даден предмет, но не като профилирана подготовка, да положи изпит върху това равнище.

Проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците е изготвен във връзка с необходимостта от привеждането й в съответствие с новите постановки в ЗПУО, както и описване на процедурата по валидирането, което ще улесни системата на училищното образование при осъществяването му в практически план.

 Резултатите от положените изпити за валидиране на компетентности по реда на държавните зрелостни изпити, както и до момента, ще се отразяват в отделен документ, който в съответствие с промените в ЗПУО ще носи наименованието удостоверение за валидиране на компетентности по учебен предмет по реда на допълнителните държавни зрелостни изпити. В тази връзка се предлагат и промени в Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование.


Дата на откриване: 24.4.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 25.5.2023 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
11 май 2023 г. 15:13:58 ч.
Dakey

оценяване на резултатите от обучението на учениците

Цялата тежест на образователната система пада върху учениците от прогимназиалния етап. Различни учители, тежка програма, тежки раници ги посрещат в пети клас и ги съсипват до 7, където натискът се засилва с безумните матури. В гимназията също не е по-добре, но към 10 клас поне учениците започват да разбират колко измислено е всичко - и елитните училища, и биенето в гърдите на училищата и разбират, че гимназията е само една точка от тяхното образование, в която всички натиски, профили, назидания от учителите са неща, на които човек не трябва да отдава голямо значение, ако искат да си съхранят психиката.

Обемът домашни е хубаво да бъде съобразен на училищно ниво, за да се види и че учителите работят в екип. Основното, трябва да се научава в училище, включително упражненията. Безумно е да се взима всеки час нов урок. Частта с предмета математика е най-абсурден. И е хубаво учителите малко да влязат в час емоционалната интелигентност.

А знаете ли, че часовете по Гражданско образование са проформа в училищата? използват ги да запълват свободни часове и да има пъдар при учениците. Което на мен ми говори, че учителите нямат никаква представа какво е гражданско образование. 

И с това предложение, не знам как не разирате, че се ограничават възможностите на учениците. Никой не знае какъв ще бъде и с какво иска да се занимава в 7 клас. Дори в 10, 11 или 12 може да не знае. Не е задължително! Може да реши последния месец от 12 клас. Стеснявате възможности, вместо да ги разширявате. Това не е система на подкрепа и поощрение, а на фалшив натиск, з ада могат училищата да се бият в гърдите за сметка на напрежението върху учениците! Променете нещата в учителското съсловие!

11 май 2023 г. 15:45:52 ч.
bobo1039

Частни уроци и претоварване, обем домашни

Учениците ходят по частни уроци с години (по математика още от 5клас), за да се справят с НВО и ДЗИ. Училището не дава необходимите знания за тези изпити. 

Решението е в спешно разтоварване на учебната програма в и след 5клас; намаляване на броя безсмислени помагала; изграждането на формална обратната връзка от родители и ученици към учители, директори и  МОН. 

Децата ни са претоварени и изтормозени от прекомерни домашни и частни уроци, докато в училище няма време да се усвои и затвърди претрупания учебен материал.

11 май 2023 г. 23:58:01 ч.
Илиян Сл.

Сми5съла на цялото това занимание

Тези предмети от държавните зрелостни изпити показват едно стандартно нево което не е дастатъчно за производството на стандартни специалисти познаващи своята специяалност! Поради което в много сектори нивото е меко казано незавидно! И се допускат драстични грешки!

Как ще оцениш знанията на един ученик след като не си го запознал с материята която му е необходима за да стане добър специалист? Някой може ли да отговори на този въпрос?

И реално това обезсмисля цялото това състезани на бележкарство! След като имаш един куп Зубрачи, които не познават материята на своя занаят! - Просто едни био роботи които познават нещата от тук до там но не и извън тази граница.

И какво реално си направил със всичките тези усилия да го образоваш? След като не си му представил света такъв какъвто е!

И аз сега трябва да се разправямч с прошляци които изглежда не могат да вдянат за какво им говоря! и зад тях седи един тъп министър и Премиер.

Толкова ли е Вашата работа?

Изглежда освен да създавате суматохи за нищо дрего не ставате! За това в тази страна няма един специалист на място , който да разреши всички надвиснли эпроблеми.

Не мога да си обясня какво става в мозъчетата на тези които поставят такива претенции!

Да няма в тази страна един юрист който да разтълкува един закон от гледна точка на Конституцията на Република Бългрия! Да няма един Съдия или Прокурор който да е способен на това!

 

Това е резултата от Вашата работа!  = 0  - Равно на НУЛА!

12 май 2023 г. 16:11:33 ч.
marinova123

НВО 7 клас

Искам да попитам МОН след като изпитът след 7 клас се води външно оценяване и е логично да се оценява работата на учителите в това число и учебната програма, ЗАЩО е нужно децата да ходят на уроци, за да се справят? Защо след като има "сто" вида учебника по Математика например, матурата е една и съща за цялата страна? 

Как така МОН не са запознати с общественото мнение след като на днешно време има всякаква възможност да се запознаят? Може би не ги интересува!

Кои велики "умове" са писали учебниците по История (чела съм няколко варианта за 7 клас) и са решили, че това е достъпен, разбираем и достоверно представен материал? За учителите, които доброволно го преподават да не говорим....

И не на последно място: "Експертите" от МОН могат ли да решат задачите по НВО за 7 клас?