Обществени консултации

Проект на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства, приета с Постановление № 11 на Министерския съвет от 2013 г.

Проектът на постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за излезлите от употреба моторни превозни средства има за цел въвеждане в националното законодателство на изискванията на Делегирана директива (ЕС) 2023/544 на Комисията от 16.12.2022 г. за изменение на Директива 2000/53/ЕО на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаванията във връзка с употребата на олово в алуминиеви сплави за целите на обработката на металорежещи машини, в медни сплави и в определени батерии.


Дата на откриване: 24.4.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 9.5.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари