Обществени консултации

Проект на ПМС за промени в Устройствения правилник на Агенция по вписванията

Проектът на Постановление на Министерски съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Агенцията по вписвания (АВ) обхаща няколко насоки: привеждане на настоящия Устройствен правилник на АВ в съответствие с действащата нормативна уредба, увеличаване на компетентностите на някои дирекции и недопускане на дублиращи функции в други звена, въвеждане на изисквания за образование на някои от ръководителите на дирекции, редакция на някои съществуващи текстове и промяна в щатното разписание на някои звена.


Дата на откриване: 3.12.2012 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 14.12.2012 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари