Обществени консултации

Проект на Наредба за условията и реда за прилагане на интервенция „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“

 

С проекта на наредба се създава ясна правна уредба, която да регламентира, приложението на интервенцията „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“. Като се посочи, кои са допустимите бенефициенти, на какви условия трябва да отговарят, по какъв начин могат да заявят подпомагане, размерът на плащанията, които могат да получат, кой компетентен орган има право да им ги предостави и при какви условия може да се стигне до намаления и отказ на плащанията. В допълнение с проекта на наредба ще се приложи чл. 71 от Регламент (ЕС) 2021/2115 и чл. 67 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

 

 Отговорна структура:

 дирекция „Развитие на селските райони”,

 Министерство на земеделието

 Електронен адрес:

 MHadzhiyska@mzh.government.bg

 


Дата на откриване: 25.4.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Земеделие и селски райони
Дата на приключване: 25.5.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари